Edukacja

Certyfikat zrównoważonej gospodarki leśnej

Wiele firm prowadzących swoją działalność na terenach leśnych, chce, aby ich działalność przyczyniała się do ochrony różnorodności przyrodniczej, a także była zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami ekologicznej gospodarki przyrodniczej. Mając na względzie te i inne aspekty poruszanego zagadnienia, zostały założone specjalne organizacje nagradzające wiele firm i osób prywatnych, którym leży na sercu zrównoważona i ekologiczna gospodarka leśna.

Czym są certyfikaty PEFC?

certyfikat pefcPodstawową zasadą, jaką kierowali się założyciele organizacji promujących PEFC jest zrównoważony rozwój obszarów leśnych, a także założenia, które mają na celu zahamowanie degradacji i przekształcania lasów w inne użytki. Certyfikat PEFC jest także potwierdzeniem, że firma i organizacja dba o ochronę lasu i wzbogaca różnorodność biologiczną na terenach swojej działalności. Certyfikaty są także wydawane tym firmom i osobom, których działalność nie opiera się na truciu gleb, a także wydzielaniu szkodliwych substancji chemicznych do wody czy powietrza. Certyfikaty tego typu zostały także stworzone po to, aby ochraniać prawa ludności zamieszkujące dane tereny, a także pracowników, którzy świadczą usługi na rzecz danej firmy. Dzięki temu możliwe jest wspieranie nowoczesnego modelu zatrudniania, który chroni nie tylko przyrodę, ale także ma na celu dbanie o interesy osób, które są zatrudnieni w wielu firmach.

Certyfikaty tego typu są także pozytywnym sygnałem dla klientów. Informują one ich o tym, że dana firma dba o legalność pozyskiwania surowców drzewnych itp., a dostawy zawsze pochodzą z legalnego oraz ekologicznego źródła. Dzięki posiadaniu tego typu certyfikatu firma może dowieźć swojej uczciwości, a także pozyskiwać wielu nowych oraz zadowolonych klientów.