Budownictwo

Do czego wykorzystywane są przewierty?

 

W obecnych czasach  coraz częściej przy rozbudowie, czy też przebudowie instalacji podziemnych wykorzystywane są bezwykopowe metody ich naprawy. Wszystko po to, aby maksymalnie ograniczyć koszty tego typu prac konserwacyjnych. Zamiast wykopów zaś, wykorzystywane są specjalne horyzontalne tunele.

Zastosowania przewiertów HDD

przewierty hddNaprawa instalacji podziemnej jest oczywiście związana z koniecznością uzyskania dostępu do uszkodzonego odcinka danej instalacji. Z tego względu jeszcze do niedawna, podczas remontu takiej instalacji tworzono wykopy, które z kolei mogły być powodem bardzo poważnych utrudnień w ruchu. Aby się przed tym uchronić, wykorzystywane są przewierty hdd. Takie właśnie przewierty, czyli inaczej po prostu tunele o horyzontalnym przebiegu, umożliwiają uzyskanie koniecznego do naprawy dostępu do instalacji. Zazwyczaj z takich tuneli korzysta się w podwyższeniu terenu, na którym znajduje się szlak komunikacyjny. Dzięki przewiertom można spokojnie zając się pracami związany z konserwacją instalacji, bez wpływania negatywnie na ruch na danym szlaku komunikacyjnym. Z przewiertów korzysta się jednak również, aby nie uszkadzać obszarów chronionych prawnie i innych. W tworzeniu przewiertów bardzo ważne jest korzystanie z odpowiedniego zaawansowanego sprzętu, oraz wcześniejsze wykonanie badań gruntu. Te ostanie są konieczne, by możliwe było po pierwsze uniknięcia osunięć ziemi, a po drugiej aby można było znacznie ograniczyć koszty naprawy instalacji, które mogłyby być zwiększone przez konieczność naprawy uszkodzonej jezdni.

Instalacje z których korzystamy w codziennym życiu w większości przebiegają pod ziemią. Może to robić pewne problemy przynajmniej jeżeli chodzi o naprawę tego typu instalacji. Aby się przed tym uchronić, warto korzystać z bez wykopowych metod ich naprawy.