Sport i rekreacja

Zgodna z normami nawierzchnia sportowa

Widowiska sportowe przyciągają ogromne rzesze kibiców żądnych oglądać wyczyny w dyscyplinach zespołowych czy lekkoatletycznych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu widowiska sportowego oraz bezpieczeństwa zawodników to priorytet dla organizatorów. Podstawowym elementem stają się tu odpowiednie podłogi.

Bezpieczne podłogi do hal sportowych

najlepsze podłogi sportoweWspółczesna rywalizacja sportowa wymaga podjęcia szeregu środków by zapewnić zawodnikom optymalne warunki rozgrywek. Jednym z głównych elementów jest podłoże, na którym odbywają się zawody. Nie ma już dowolności w tym zakresie jak to było przed laty. W Polsce obecnie nawierzchnie sportowe muszą spełniać ostre wymagania jakie narzuca europejska norma EN 14904. Norma ta będzie spełniona tylko wtedy jeżeli nawierzchnia  zostanie zbadana. Badanie obejmuję całą listę specyficznych właściwości takich jak poślizg, odbicie piłki, obciążenie punktowe i toczne, odbicie światła i wiele innych. Jeżeli nawierzchnia spełnia wymagania w zakresie obejmującym badanie to musi to zostać potwierdzone certyfikatem i tylko takie najlepsze podłogi sportowe powinny być instalowane w halach i innych obiektach sportowych. Jeżeli nawet podłoga spełnia wymagania i otrzyma certyfikat to prawdziwym testem jest dopiero faza użytkowania. Bardzo dobre podłogi muszą łączyć w sobie szereg przeciwstawnych właściwości. Powinna być jednocześnie elastyczna i miękka by chronić zawodników podczas upadków, a z drugiej strony musi być twarda jak beton aby piłka odbijała się w sposób przewidywalny. Okres intensywnego użytkowania ujawnia też zawsze towarzyszącą niepewność w zakresie trwałości nawierzchni. Nie po to inwestuje się duże pieniądze by w krótkim okresie po montażu dokonywać napraw lub być zmuszonym do wymiany nawierzchni.

Profesjonalne podłogi sportowe to nawierzchnie trwałe i spełniające szereg wymienionych wymogów. Na rynku istnieje szereg firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Wydaje się, że najlepsze podłogi sportowe są w stanie dostarczyć tylko bardzo doświadczeni producenci mogący pochwalić się dużą ilością trwałych realizacji.